RODO

Szanowni Pacjenci!

25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego         i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Zgodnie z zapisami ww. aktu prawnego przekazuję Państwu informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych przez Gabinet Logopedyczny Ewa Polak.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Logopedyczny Ewa Polak, z siedzibą: ul. Sosnowa 6, 12-114 Rozogi, e-mail: kontakt-logopedaewapolak.pl
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z oferty Gabinetu.
Dane będą przetwarzane w celu dokonania diagnozy logopedycznej pacjenta oraz prowadzenia terapii mowy, a w szczególności:
do sporządzenia dokumentacji z przebiegu procesu diagnozy i terapii,
do sporządzania opinii logopedycznej na Państwa wniosek zgłaszany w formie ustnej,
dla celów przeprowadzenia pogłębionej diagnozy o konsultacje specjalistyczne w formie pisemnej notatki dla specjalisty,
dla celów dokumentacji księgowej i rachunkowości.
Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej Państwa wizyty w gabinecie.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie skutkuje zakończeniem współpracy z Gabinetem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy stwierdzą Państwo naruszenie przepisów wyżej wymienionego Rozporządzenia. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.