Konsultacja czy diagnoza ?

KONSULTACJA CZY DIAGNOZA ?

  1. Konsultacja logopedyczna /neurologopedyczna/.
  2. Diagnoza logopedyczna /neurologopedyczna/.
  3. Terapia logopedyczna /neurologopedyczna/.

Pierwsze spotkanie z Pacjentem odbywa się w ramach KONSULTACJI.
Wówczas poznaję powód Państwa wizyty, dokonuję wstępnej oceny stanu mowy i porozumiewania się Pacjenta, przekazuję wnioski i zalecenia, ustalam dalszy przebieg współpracy, jeśli podejmą Państwo decyzję o kontynuacji. Ten etap umożliwia mi dobranie narzędzi diagnostycznych, które zastosuję podczas pełnej diagnozy, do możliwości percepcyjnych i ekspresyjnych Pacjenta, a w przypadku młodszych dzieci – daje im możliwość wnikliwego przyjrzenia się osobie logopedy i stwierdzenia, czy mają ochotę na wspólną pracę czy też zupełnie im się nie podobam 🙂 /jak mawiał pewien Ktoś z Ktosiowa: „Człowiek to Człowiek, choćby nie wiem jak MAŁY” i jako taki ma przecież też prawo dokonywania wyborów w tym zakresie).

Jeśli zdecydują się Państwo na podjęcie terapii, i co najważniejsze – jeśli są wolne miejsca na liście pacjentów – wówczas kolejnym naszym spotkaniem będzie  DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA (w tym rozwoju mowy), która pozwoli uzyskać informację na temat dokładnego obrazu rozwoju mowy w zakresie jej nadawania i rozumienia w różnorodnych aspektach. Oprócz diagnozy logopedycznej dziecko będzie także poddane ocenie rozwoju psychoruchowego, które obejmuje rozwój poszczególnych umiejętności w sferze rozwoju ruchowego, motoryki precyzyjnej, spostrzegania wzrokowego, funkcji behawioralnych i umiejętności uczenia się (w przypadku dzieci powyżej 3 r.ż.). Jest to badanie niezbędne do wykreślenia profilu funkcjonowania dziecka we wspomnianych kategoriach rozwojowych i zdecydowanie przyspiesza czas opracowania programu terapii. Diagnoza logopedyczna jest procesem a nie jednorazowym aktem, a to znaczy, że tylko w przypadku „prostych” zaburzeń mowy tzw. wad wymowy możemy z dużym prawdopodobieństwem ustalić zakres trudności podczas maksymalnie dwóch-trzech spotkań przy wzorowej współpracy ze strony pacjenta. Natomiast zdecydowana większość zaburzeń mowy jest stale poddawana diagnozie w toku terapii /terapia i diagnoza uzupełniają się/, ponieważ tylko widząc postępy i trudności dziecka  oraz poznając dynamikę utrwalania nowych umiejętności podczas systematycznych spotkań jesteśmy w stanie poznać cały obraz nieprawidłowości.
Czasami konieczne jest rozdzielenie pierwszej diagnozy na dwa spotkania, szczególnie w przypadku młodszych dzieci lub Pacjentów niepełnosprawnych (oczywiście cena za usługę nie jest wówczas liczona podwójnie).
Niezwykle istotne jest to, by byli Państwo świadomi faktu, że terapia logopedyczna to nie jest praca tylko i wyłącznie nad wywoływaniem i utrwalaniem głosek, których dziecko nie potrafi wymówić. Przyczyny trudności z artykulacją są w większości złożone i wymagają różnorodnych oddziaływań i często konsultacji innych specjalistów (lekarza ortodonty, audiologa, fizjoterapeuty i in.). Terapia logopedyczna wymaga spojrzenia na pacjenta całościowo, nie wycinkowo, ponieważ rozwijamy się całościowo, a nie wycinkowo. Jedna sfera rozwoju wpływa na drugą, czasami wręcz warunkuje rozwój innej sfery – np.:  jeśli dziecko ma trudności w opanowaniu umiejętności motoryki precyzyjnej (czyli pracy dłoni) dla logopedy jest to sygnał, że ćwiczenia doskonałości ruchów artykulacyjnych będą utrudnione, bo dziecko nie jest jeszcze gotowe do takiej pracy. Poza tym należy ustalić przyczynę tych trudności i obserwować tempo ich ustępowania. W takiej sytuacji ćwiczenia motoryki małej są stałym elementem terapii mowy i prowadzone są równocześnie z ćwiczeniami motoryki artykulacyjnej.

Po diagnozie, czyli po określeniu przeważającego charakteru zaburzeń  podejmiemy trud ich usuwania lub minimalizowania podczas TERAPII MOWY.
Spotkania odbywają się 1xw tygodniu i trwają 60 min. w przypadku pacjentów od 3r.ż. wzwyż, a 30-45 min. u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.

Poza systematyczną terapią oferuję Państwu możliwość izolowanych konsultacji lub diagnoz, w zależności od zgłaszanej potrzeby.

W przypadku dzieci od wieku niemowlęcego do 9r.ż. istnieje możliwość przeprowadzenia samodzielnej diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzia KORP /Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego/ lub PEP-R /Profil Psychoedukacyjny wg Erica Schoplera/. Wyniki badania otrzymają Państwo opracowane w formie pisemnej.
Obydwa narzędzia pozwalają na określenie poziomu rozwoju dziecka w kilku sferach:
– rozwój ruchowy
– rozwój motoryki precyzyjnej i lateralizacji
– rozwój spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-przestrzennej
– rozwój komunikowania się i porozumiewania
– rozwój emocjonalno-społeczny
– rozwój funkcji behawioralnych.
Za pomocą tak skonstruowanego badania jesteśmy w stanie wykryć dysharmonię w rozwoju, ustalić sfery rozwoju wysokiego lub opóźnionego, co jest istotne w planowaniu procesu uczenia dziecka.

Rozmowa jest najbardziej naturalnym i owocnym ćwiczeniem umysłu.
/Michel de Montaigne/

Ile czasu trwa terapia?

Krótka odpowiedź na pytanie: ILE CZASU TRWA TERAPIA LOGOPEDYCZNA? brzmi: minimum 2 lata (i to w przypadkach lżejszych zaburzeń mowy, czyli tzw. wad wymowy).
Maksymalnego czasu nie określę, bo nie ma takowego. Wszystko zależy od wieku pacjenta, stanu jego mowy i komunikowania się, problemu z jakim się zgłasza, systematyczności w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń i indywidualnych cech jego organizmu, które dyktują tempo uczenia się i dynamikę ustępowania stwierdzonych nieprawidłowości.
Terapia logopedyczna jak każda inna terapia wymaga spojrzenia na pacjenta interdyscyplinarnie. Logopeda to nie „pani od /r/”, ale specjalista zobowiązany do przeprowadzenia wieloaspektowej diagnozy pacjenta, bo tylko taka diagnoza pozwoli ocenić przyczyny nieprawidłowości i określić sfery, które znajdują się najbliżej aktualnych możliwości dziecka czy dorosłego.
Kiedy Państwa niepokój budzi brak głoski /r/ w mowie dziecka, oczywiste jest, że właśnie w celu wywołania tej głoski zgłaszacie się do logopedy.
Ale kiedy logopeda stwierdzi, że oprócz głoski /r/ u dziecka brakuje wielu innych umiejętności, które w rozwoju człowieka znajdują się duuuużo wcześniej niż głoska /r/ – od tych umiejętności musi zacząć terapię. Nie możemy zaczynać terapii od końca, bo nie będzie ona efektywna i oczywiście wydłuży się w czasie.
Najbardziej istotne jest to, by Państwo określili jasno przyczynę, która „pchnęła” Was w kierunku poszukiwania logopedy – i z drugiej strony: by logopeda czytelnie przedstawił swój plan oddziaływań dla Waszego dziecka (właśnie na podstawie diagnozy aktualnych umiejętności pacjenta).
Proszę zauważyć, że podczas terapii najpierw musimy „zamienić” nieprawidłowość w prawidłowość, a potem tę prawidłowość utrwalić, a utrwalanie nigdy nie dzieje się w pięć minut (w celu sprawdzenia utrwalania spróbujcie tylko w dzisiejszym dniu mówić zawsze /s/ tam, gdzie jest głoska /sz/, a więc: /mas/ zamiast /masz/, /do kosa/ zamiast /do kosza/, /spsącka/ zamiast /sprzączka/ itd. – zobaczcie, jaką pracę musi wykonać osoba ucząca się nowych zachowań werbalnych, by ta nowość stała się jej nawykiem, wzorcem i byłą stosowana ZAWSZE i WSZĘDZIE/.
Z mojego punktu widzenia jest to praca ogromna – angażująca stale naszą uwagę i odciągająca ją od treści tego, co chcemy powiedzieć (gdybym ja miała tak sobie utrwalać, chyba w pewnym momencie po prostu przestałabym mówić:)

Jeszcze inną rzeczą jest specyfika pracy z młodymi pacjentami w wieku do 6 roku życia. Najczęściej są to maluchy, które na początku wymagają wdrożenia do pracy w gabinecie. W zależności od wrodzonej witalności malca czas trwania takiej nauki jest różny – czasami trwa 2 spotkania, a czasami 6 (bardzo różnie bywa).
Czasami wydaje się, że malec już zna reguły, wie kto rządzi w gabinecie:) ale i tak raz na pewien czas będzie próbował spróbować własnych sił i myśli: „a nuż uda się jednak tę Panią Logopedę przywołać do porządku i będę mógł sobie porządzić JA:)?”. Proszę Rodziców, by mieli na uwadze tę skłonność dzieci do sprawdzania, jak daleko mogą się posunąć w próbach dyktowania swoich praw i także takie spotkania traktowali jako rozwijające dla ich dziecka (nigdy się nie nauczymy, jeśli nie będziemy podejmować prób).

KAŻDEMU PACJENTOWI ŻYCZĘ DUŻO SIŁY I WYTRWAŁOŚCI W DĄŻENIU DO CELU
i podziwiam za chęć podejmowania trudu pracy nad sobą 🙂
A RODZICOM i OPIEKUNOM – DZIĘKUJĘ ZA CZAS, JAKI POŚWIĘCACIE WASZYM DZIECIOM I ZA STARANIA KU TEMU, BY Z TYCH MAŁYCH MĄDRYCH LUDZI WYRASTALI JESZCZE MĄDRZEJSI DOROŚLI!