Cennik

FORMY POMOCY CZAS
TRWANIA
CENA
/od 1.05.2021/
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA /pierwsze spotkanie/, każde kolejne spotkanie w ramach diagnozy – 60 zł.do 90 min.150 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA
/niemowlęta, dzieci do lat 2/.
40 min.60 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA
/dzieci od 2r.ż. i dorośli/ – terapia 50 min., rozmowa z pacjentem nt. wskazań do pracy w domu, podsumowanie spotkania – 5-10 min.
W przypadku nieobecności – odpłatność wg zapisu w regulaminie.
50-60 min.60 zł
KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA
(za pierwsze spotkanie – każde kolejne w ramach konsultacji to koszt 60 zł).
do 90 min.150 zł
DIAGNOZA FUNKCJONALNA ROZWOJU DZIECKA samodzielna (narzędziem KORP lub PEP-R) z opracowaniem wyników w formie pisemnej .ok. 120 min., najczęściej 2 spotkania200 zł
 PISEMNE WSKAZANIA DO KONSULTACJI U SPECJALISTY.60 zł
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA W FORMIE PISEMNEJ.60 zł
ZAŚWIADCZENIA30 zł
DIAGNOZA BATERIĄ TESTÓW NEUROFLOW (ocena ryzyka występowania centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego) z pisemnym raportem.ok. 120 min.200 zł

Jako potwierdzenie dokonania wpłaty otrzymują Państwo każdorazowo paragon lub fakturę, w zależności od zgłoszonej wcześniej potrzeby.
W przypadku wizyt jednorazowych (konsultacje, diagnozy pacjentów nieobjętych terapią w Gabinecie) dokonuje się bezpośrednio u terapeuty – forma gotówkowa.
W przypadku pacjentów uczęszczających na terapię – odpłatności dokonuje się przelewem na konto bankowe na koniec miesiąca na podstawie indywidualnego rozliczenia miesięcznego lub gotówką po każdorazowym spotkaniu terapeutycznym.

NUMER KONTA DO WPŁAT:
PKO BP S.A. 17-1020-3639-0000-8602-0169-4967