Cennik

FORMY POMOCY CZAS
TRWANIA
CENA
/stan na 01.04.2023/
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA /pierwsze spotkanie/, każde kolejne spotkanie w ramach diagnozy – 100 zł.do 90 min.250 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA
/niemowlęta, dzieci do lat 2/.
45 min.100 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA
/dzieci od 2r.ż. i dorośli/ – terapia 50 min.,
rozmowa z pacjentem nt. wskazań do pracy w domu, podsumowanie spotkania – 5-10 min.
W przypadku nieobecności – odpłatność bez zmian, zgodnie z zapisem w regulaminie.
50-60 min.100 zł
KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNAdo 90 min.250 zł
DIAGNOZA FUNKCJONALNA ROZWOJU DZIECKA samodzielna (narzędziem KORP) z opracowaniem wyników w formie pisemnej .ok. 120 min., najczęściej 2 spotkania300 zł
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA W FORMIE PISEMNEJ.150 zł
ZAŚWIADCZENIA50 zł
DIAGNOZA BATERIĄ TESTÓW NEUROFLOW (ocena ryzyka występowania centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego) z pisemnym raportem.ok. 90 min.250 zł

Jako potwierdzenie dokonania wpłaty otrzymują Państwo każdorazowo paragon lub fakturę, w zależności od zgłoszonej wcześniej potrzeby.
W przypadku wizyt jednorazowych (konsultacje, diagnozy pacjentów nieobjętych terapią w Gabinecie) dokonuje się bezpośrednio u terapeuty – forma gotówkowa lub przelew na konto.
W przypadku pacjentów uczęszczających na terapię – odpłatności dokonuje się przelewem na konto bankowe na koniec miesiąca na podstawie indywidualnego rozliczenia miesięcznego lub gotówką po każdorazowym spotkaniu terapeutycznym.

NUMER KONTA DO WPŁAT:
GABINET LOGOPEDYCZNY EWA POLAK
PKO BP S.A. 17-1020-3639-0000-8602-0169-4967